SISTEM KEWANGAN ISLAM MENGIKUT SYARIAH

MAKSUD KEWANGAN ISLAM

Sistem Kewangan Islam adalah sistem yang beroperasi mengikut undang-undang Islam (yang disebut syariah) dan, oleh itu, patuh syariah. Sama seperti sistem kewangan konvensional, kewangan Islam mempunyai bank, pasaran modal, pengurus dana, firma pelaburan, dan syarikat insurans.

Walaupun industri kewangan Islam itu sendiri agak muda, teori-teori ekonomi Islam telah wujud selama lebih dari satu milenium pada pertengahan abad ke-12, sebenarnya banyak ulama Muslim telah menyampaikan konsep-konsep utama ekonomi Islam yang masih relevan hari ini. Tetapi politik dan Kegawatan sosial meletakkan brek ke atas kewangan Islam untuk jangka masa yang sangat lama hanya pada abad ke-20 yang dilakukan para ulama dan ahli akademik Islam dengan serius mula mengkaji semula topik-topik ini dan, dengan berbuat demikian, menetapkan pentas untuk industri kewangan Islam moden muncul pada tahun 1970-an.

KEISTIMEWAAN SISTEM KEWANGAN ISLAM MENGIKUT SYARIAH

Kontrak syariah yang diguna pakai dalam setiap produk perbankan Islam adalah berbeza dengan produk perbankan konvensional. Perbezaan jelas terdapat dalam operasi yang melibatkan kontrak yang dimeterai antara pihak bank dan pelanggan sungguhpun operasi perbankan secara umumnya adalah sama seperti dalam aspek pengurusan modal, risiko dan sebagainya.

Dalam konteks keuntungan, perbankan Islam memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak bercanggah dengan Islam. Keuntungan terhasil daripada kontrak jual beli, perkongsian untung rugi (pelaburan) dan beberapa kontrak lain yang diiktiraf oleh syariah.

 Contohnya, produk deposit, perbankan Islam menstruktur produk tersebut dengan menggunakan kontrak Wadi’ah Yad Dhamanah iaitu simpanan dengan jaminan. Ia berbeza dengan produk akaun simpanan di bank konvensional apabila setiap pemegang akaun dijanjikan pulangan tertentu untuk simpanan yang dibuat. Ini mengakibatkan berlakunya riba kerana pihak bank telah meminjam duit yang disimpan pelanggan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaannya.

KONTRAK SYARIAH

Dalam kontrak pelaburan, perbankan Islam menggunakan kontrak seperti Mudarabah (perkongsian keuntungan) atau Musyarakah (perkongsian untung rugi), yang bertepatan dengan kaedah fiqah yang bermaksud ‘setiap pulangan adalah dengan risiko’.Dana yang terkumpul boleh dilaburkan oleh pihak bank ke dalam aktiviti-aktiviti perniagaan lain seperti pembiayaan rumah, kenderaan dan peralatan mengikut undang-undang syariah sebagai usaha mendapatkan keuntungan.

Urusan perbankan ada kaitan dengan soal halal dan haram. Melalui perbankan Islam, urusan perbankan seorang Muslim itu tidak hanya sekadar mendapat manfaat di dunia tetapi juga di akhirat. Dengan melanggan produk yang telah disahkan patuh syariah oleh Majlis Penasihat Syariah di peringkat bank dan di peringkat Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, segala produk dan perkhidmatan yang ditawarkan mampu membantu para pelanggan dalam transaksi harian mereka.

KEBAIKAN SISTEM KEWANGAN ISLAM

1.Pembahagian dividen berdasarkan keuntungan aktiviti jual beli

Keadaan ini memberikan keuntungan yang adil dan sama rata kepada si pembeli dan si penjual. Malah, kadar purata bagi hasil jual beli yang merujuk kepada sistem muamalah adalah berdasarkan kepada jumlah keuntungan yang diperolehi.

2. Penyerahan dan penyaluran dan sesuai dengan Syariah Islam yang diawasi oleh Badan Penasihat Syariah

Keadaan ini secara langsung tidak memberikan rasa syubhah apabila urusan jual beli berlaku ketika menggunakan sistem perbankan islam. Penasihat Syariah dilantik berdasarkan pendidikan mereka dalam bidang kewangan islam. Oleh itu, semua urusan beli dilakukan apabila diterima oleh badan penasihat syariah .

3. Menjalankan aktiviti jual beli yang halal sahaja

Sebarang aktiviti yang melibatkan barangan halal dterima syariah. Badan Penasihat Syariah akan memastikan aktiviti jual dan beli dilakukan secara halal dan mempunyai akad.

4. Penentuan kadar purata bagi hasil jual beli dibuat pada waktu akad

Ketika aktiviti jual beli, segala kemungkinan untung dan rugi perlu dibincangkan dengan jelas sebelum akad dilakukan supaya tidak berlaku perselisihan faham antara dua pihak yang terlibat. Hal ini dapat memastikan semua pihak berpuas hati dengan urusan jual beli.

5. Proses yang dilakukan tidak meragukan

Proses jual dan beli perlu dilakukan dengan jelas dan harus mempunyai saksi supaya tidak menimbulkan keraguan dari segi keuntungan hasil jual beli atau pelaburan.

6. Diwakili oleh Institusi Perbankan Islam (IPI) dan Pengendali Takaful (PT) yang kukuh

Golongan IPI dan PT akan memastikan semua produk dan servis yang ditawarkan adalah patuh syariah semasa urusan jual dan beli.

Artikel yang berkaitan : Sistem Perbankan Islam ; Bank Zaman Nabi S.A.W

Pada masa ini, kami menjalankan promosi untuk “0% Maker and Taker Fee”!!  Tekan sini

Kami akhirnya mengeluarkan E-Book “CRYPTO FOR DUMMIES” . Klik di sini untuk mendapatkan sampel PERCUMA.

Related posts